• fraktfritt över 1000kr
Priser inkl. moms

Scooter / Moped

437

Bengts Cykel o Motor är återförsäljare för Peugeot scooter / moped samt Rieju och SYM. Vi har flera modeller i lager samt servar din moped och ombesörjer reservdelar.

Mopeder i Sverige delas idag in i följande tre klasser:

Moped klass 1
Hastighet på väg får ej överstiga 45 km/h. Skall för att få framföras på allmän väg vara registrerad och ha registreringsskylt. Får framföras av person som fyllt 15 år och innehar körkort med minst klass AM. Max motoreffekt är 4 kW (= 5,44 hk). Klass I-mopeden kallas ofta för EU-moped.

Moped klass 2
Konstruerad för en hastighet av högst 25 km/h med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Det krävs inget körkort eller förarbevis för att köra en sådan om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009. Blir du 15 år efter den 30 september 2009 krävs det att du minst har ett förarbevis för moped klass II.

Moped klass 2 med typintyg som är utfärdat före 2003-06-17
Maxhastighet 30 km/h och max motoreffekt är 1 hk (= 0,74 kW).

Alla mopeder måste, för att få framföras på väg, vara trafikförsäkrade. Den 1 september 1978 införde Sverige lag om att bära hjälm vid mopedkörning. Denna regel gäller idag inom hela EU.

På grund av ökande antal olyckor bland ungdomar som kör moped, infördes det från och med den 1 oktober 2009 körkort (klass AM) för moped klass 1. De som sedan tidigare hade förarbeviset för klass I fick detta utbytt mot ett körkort klass AM.